Skogsbackens Förskola

Viktigt att veta

Anmälningsskyldighet
Alla som arbetar på förskolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke att ett barn riskerar att fara illa eller far illa till socialtjänsten. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Försäkring
Alla barn har en olycksfallsförsäkring genom Stenungsunds kommun. Läs mer på kommunens sida: Klicka här

För regler gällande omsorgstiden: Klicka här

Regler för barnomsorgsavgiften, allmänförskola och uppsägning av barnomsorgsplats: Klicka här

Behandling av personuppgifter
För information hur förskolan hanterar barn och vårdnadshavares personuppgifter: Klicka här