Skogsbackens Förskola

Utbildning

Skogsbackens förskola har två avdelningar, Älvorna som är en 1-3 års avdelning,  och Trollen som är en 3-6 års avdelning. Våra öppettider är 06.00-17.30.

Under dagen delar vi in oss i mindre grupper så att vi har möjlighet att möta alla barn i sitt lärande. Vi arbetar projektinriktat och anpassar arbetet efter barnens intresse och mognad. Barnens inflytande är viktigt, barnen ska känna att de kan påverka verksamheten och dess innehåll.

Skogsbackens förskola har en härlig natur alldeles runt knuten med både sjö och skog, som pedagogerna använder mycket i den pedagogiska verksamheten, i leken och i lärandet. Utepedagogiken är nära knuten till miljöarbetet med Grön Flagg. Läs mer om vårt arbete med Grön flagg längre ner.


 • Att vara ute i skog och mark skapar en naturlig förståelse för samspelet mellan djur-natur-människa
 • Ute i naturen ges många inspirerande möjligheter att arbeta med matematik och språk bland annat.
 • Ute i naturen lär sig barnen att krypa, hoppa, klättra, balansera mm på ett naturligt och roligt sätt
 • Att vara ute mycket inverkar positivt på barnens hälsa
 • Forskning har visat att barn leker mer könsneutrala lekar i naturen

Grön flagg

Sedan flera år tillbaka arbetar förskolan med Grön flagg. Grön flagg är en miljöcertifiering som organisationen Håll Sverige Rent ansvarar för. Arbetssättet i Grön flagg bygger på att alla, både personal och barn bidrar för hållbar utveckling. Vi lär oss i praktiken. Grön flagg är både ett pedagogiskt förhållningssätt och ett praktiskt arbete för att skapa en mer hållbar förskola och ett hållbart samhälle. Grön flagg bygger på barnens tankar och vad de är intresserade av. Varje år väljer förskolan olika teman som vi arbetar med. Inom Grön flagg finns det förslag på några teman som förskolor kan arbeta med. De är breda och kan inkludera många områden:

 • Klimat och energi
 • Konsumtion
 • Kretslopp
 • Livsstil och hälsa
 • Närmiljö
 • Vattenresurser