Skogsbackens Förskola

Barnomsorgsavgiften

Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat på blanketten. Vårdnadshavare som inte lämnar in inkomstuppgift betalar maxtaxa. Månadsavgiften betalas i förskott, senast den 27:e varje månad på förskolans bankgiro. Autogiro kan beställas hos er bank.

Bankgiro: 5664-4057

Vårdnadshavare ansvarar för att betalningen sker varje månad och att det kommer i rätt tid till förskolan. OBS! Ingen faktura skickas ut. Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora platsen på förskolan för sitt barn. Varsel föregår uppsägning. Avgiften debiteras från och med den dag plats står till förfogande och så länge platsen är tecknad, även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt uppsägningstid.

Avgiften debiteras 12 månader om året.

Uppsägning
Uppsägning av barnomsorgsplatsen sker skriftligen till rektor senast före månadsskiftet som inträffar 3 månader före avflytt. Avgiften skall betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Höjning av barnomsorgsavgiften för 2024
Avgiften beräknas på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. När den
sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 56 250 kr/månad betalas maxbeloppet.

I följande tabeller räknas det yngsta barnet som barn nr. 1. Den högsta avgiften i förskola för ett heltidsbarn från 1 års  ålder till augusti det året barnet fyller 3 år:

  • Barn nr. 1 - 3 % dock högst 1688 kr/månad
  • Barn nr. 2 - 2 % dock högst 1125 kr/månad
  • Barn nr. 3 - 1 % dock högst 563 kr/månad
  • Barn nr. 4 - 0 % ingen avgift

Den högsta avgiften i förskolan från augusti det år barnet fyller 3 år till 6 års ålder för en heltidsplats över 15 timmar i veckan:


  • Barn nr. 1 - 2,55 % dock högst 1434 kr/månad
  • Barn nr. 2 - 1,7 % dock högst 956 kr/månad
  • Barn nr. 1 - 0,85 % dock högst 478 kr/månad
  • Barn nr. 4 - 0 % ingen avgift

Allmän förskola för 3-5 åringar

Allmän förskola erbjuds alla barn från augusti det år de fyller tre år. Detta innebär att tre, fyra- och femåringar i förskolan erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året. 525 avgiftsfria timmar per år innebär att barnet följer skolans terminer, barnet är ledigt alla lov, höstlov, sportlov, påsklov osv.