Skogsbackens Förskola

Semesterstängt

Skogsbackens förskola stänger för semester under fyra sommarveckor. Under 2023 kommer vi att ha semesterstängt vecka 28, 29, 30 och 31.

Fristående förskolor/fritids i kommunen har beslutat att samarbeta vid tillfälligstängning och sommarstängning. Barnomsorg kommer att erbjudas de föräldrar som inte har möjlighet att lösa detta själva.

Tillfällig stängning
Om behov av barnomsorg finns vid tillfälliga stängningsdagar skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast 1 månad i förväg, på blankett som finns på förskolan. Vårdnadshavare kommer två veckor före tillfällig stängning att meddelas vilken enskild förskola som är aktuell.

Sommarstängning
Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning (4 veckor) skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den12 maj ang sommarstängning, på blankett som finns på förskolan.

Inför sommarstängning gör fristående förskolor/fritids en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken enskild förskola eller kommunal förskola som är aktuell och föräldrar kommer att två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.

Under 2023 kommer vi att ha semesterstängt vecka 28, 29, 30 och 31.